Încrederea divină și asocierea divină - sadhu sanga + MP3

Trepte ce duc la iubirea spirituală (prema)  Încrederea divină și asocierea divină - sadhu sanga

 

 Link - audiție directă - File Audio (MP3) :

https://soundcloud.com/anadi-690413376/trepte-la-prema-02-sradhamp3 

Download File Audio (MP3): 

https://www.dropbox.com/s/f7xqvwom1g0n9d9/Trepte%20la%20Prema-02-%C8%99radha.MP3?dl=0

 

Stadii care duc la apariţia iubirii divine - Încrederea transcendentală

5. Șraddha înseamnă încredere în Bhakti-Yoga

In Şri Caitanya-Cearitamrita (Madhya-lîla 22.62) se spune:

'śraddhā'-śabde — viśvāsa kahe sudṛḍha niścaya
kṛṣṇe bhakti kaile sarva-karma kṛta haya


Încrederea -viśvāsa- (care) se spune -kahe- că este ferma -sudṛḍha- siguranţă -niścaya-
că prin executarea activităţilor de devoţiune bhakti către Şri Krishna -kṛṣṇe bhakti kaile- toate datoriile activităţilor ocupaţionale -sarva-karma- (datorii conform varna-aşram dharma) vor fi îndeplinite -kṛta haya-
este numită şraddha -śraddhā'-śabde .

Adică nu trebuie să ai girjă să-ţi îndeplineşti datoriile ocupaţionale, căci prin simpla executare a activităţilor bhagavat-bhakti, toate îndatoririle sunt îndeplinite; şi chiar mai mult decât atât, vei atinge prema – iubirea divină.

śraddhā tv anyopāya-varjam bhakty unmukhi citta-vritti vishesa˙amnāya-sütra (57)

Acea dispoziţie particulară a inimii (citta-vritti) care rămâne
tot timpul înclinată către Şri Krişna, lăsând la o parte orice alte
metode de sādhana cum ar fi jñāna, karma sau astanga yoga,
este numită şraddhā.

6. Încrederea transcendentală funcție de calificarea atinsă

In Sri Caitanya-caritamrita (Madhya-lîla 22.64) se spune:

śraddhāvān jana haya bhakti-adhikārī
'uttama', 'madhyama', 'kaniṣṭha' — śraddhā-anusārī


O fiinţă care are încredere -śraddhāvān jana- este - haya- eligibilă pentru bhakti -bhakti-adhikārī- ca 'cel mai de seamă' -uttama- 'intermediar' -madhyama- 'cel mai de jos' -kaniṣṭha- în conformitate cu calitatea acelei încrederi - śraddhā-anusārī.

7. Destinul -> buna asociere -> încrederea -> cunoașterea -> pacea mentală

Şri Krişna Îi spune lui Uddhav, aşa cum e înregistrat în Śrīmad Bhāgavatam 11.20.8

yadṛcchayā mat-kathādau
jāta-śraddhas tu yaḥ pumān
na nirviṇṇo nāti-sakto
bhakti-yogo 'sya siddhi-daḥ


Dacă prin bunul noroc -yadṛcchayā- naraţiunile -katha- despre Mine -mat-
încep -adau- să trezească -jāta- încredere -śraddhas-
dacă -tu- acea persoană -yaḥ pumān (which)- nu este nici dezgustată -na nirviṇṇaḥ- şi nici ataşată -nāti-sakto- (de această lume)
a sa -asya- l devoţiune -bhakti-yogo- va atinge perfecţiunea - siddhi-daḥ.

Jîva Gosvami, în definirea cuvântului yadṛcchayā (voluntar, spontan sau prin propria voinţă ) folosit în această şloka, a spus:

“kenapi parama-svatantra bhagavad-bhakta-sanga tat-kripajata
parama-mangalodayena"


Prin asocierea cu devoţii Domnului şi ca o consecinţă a milei obţinute de la ei, obţii marele noroc (saubhagya).
Acel saubhagya devine eligibilitatea pentru bhakti.”

Semnificaţia cuvântului saubhagya este aceea că prin contactul cu devoţii în vieţile anterioare şi prin mila obţinută din partea lor, o putrenică impresie (samskara) rămâne în minte.
Când aceată impresie este din nou hrănită în viaţa prezentă, ea se manifestă sub forma lui
shraddha. Această şraddha este cauza deşteptării atracţiei divine pentru Domnul - rati, a cărei formă de expresie este servirea Domnului în propriul corp spiritual (siddha deha), iar acest serviciu divin este numit bhakti.

Acest lucru este confirmat în Bhagavat Puran 3.25.25:

satāḿ prasańgān mama vīrya-saḿvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ
taj-joṣaṇād āśv apavarga-vartmani
śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati


In asocierea -prasańgāt- sfinţilor -satām- prin discuţii despre minunatele Mele activităţi- saḿvidaḥ mama vīrya-- este posibil -bhavanti — să guşti aroma -rasa-ayanāḥ- acelor povestiri -kathāḥ- in inimă -hṛt şi în urechi -karṇa-
Prin aceste activităţi tat joṣaṇāt- (păşeşti) repede -āśu- pe drumul eliberării (din lumea materială ) -apavarga vartmani- şi unul după altul (atingi) -anukramiṣyati- încrederea în Domnul, -śraddhā- atracţia divină pentru Acesta -ratiḥ- (şi în final) serviciul divin pentru Domnul (în propriul corp spiritual - siddha deha) -bhaktiḥ.

Şri Krishna continuă, spunându-i lui Uddhava, aşa cum e înregistrat în Śrīmad Bhāgavatam 11.20.9

tāvat karmāṇi kurvīta
na nirvidyeta yāvatā
mat-kathā-śravaṇādau vā
śraddhā yāvan na jāyate


Atâta timp cât -yāvatā- nu te-ai săturat -na nirvidyeta- să execuţi -kurvīta- propriile datorii ocupaţionale (dharma) -karmāṇi (şi)
nici -na vā- încrederea - śraddhā- şi nici începutul -adau- ascultării -śravaṇā- povestirilor -kathā- despre Mine -mat-
nu-şi vor face apariţia -jāyate- în tot acel timp -yāvat.

Sadhu-sanga II

Cel de-al doilea stadiu este sadhu-sanga –
asocierea cu persoanele realizate spiritual - Membrul esenţial (al practicii bhakti-yoga).

Când ajugi la acest stadiu înseamnă ca stadiul încrederii a dat roade.
Ca urmare a creşterii încrederii acum cauţi sadhu-sanga (asocierea cu persoanele sfinte)
şi ca urmare a acestei asocieri începi să urmezi instrucţiuni referitoare la executarea bhajanului (meditaţie asupra anumite forme a Domnului şi a propriului corp spiritual).

În Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 22.83 se spune:

sādhu-sańge kṛṣṇa-bhaktye śraddhā yadi haya
bhakti-phala 'prema' haya, saḿsāra yāya kṣaya


Dacă există încredere -yadi haya śraddhā,
în devoţiunea plină de iubire pentru Domnul Krişna -bhakty kṛṣṇa ,
te asociezi cu persoanele avansate spiritual - sādhu-sańge-
(iar) fructul -phala- activităţii devoţionale -bhakti va fi -haya- iubirea divină - prema
(și) distrugerea ciclului existenţei materiale -kṣaya saḿsāra.

Din acest vers se poate înţelege că asocierea cu oamenii realizați spiritual produce rezultatul dorit, atingere iubirii divine pentru Domnul Suprem - prema, când
această asociere este bazată pe încrederea transcendentală în practicile bhakti - şraddha

Membrul essential al practicii bhakti

În Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 22.83 se spune:

kṛṣṇa-bhakti-janma-mūla haya 'sādhu-sańga'
kṛṣṇa-prema janme, teńho punaḥ mukhya ańga


Rădăcina cauzei activității devoţionale pentru Kṛṣṇa este- janma-mūla kṛṣṇa-bhakti haya
Asocierea cu devoţii realizați (ai Domnului) - sādhu-sańga
Şi din nou această (asociere cu devoţii ce au atins bhava) - punaḥ teńho
(este) membrul esenţial (al practicii bhakti-yoga) - mukhya ańga
Care dă naştere la iubire pentru Krişna - janme kṛṣṇa-prema

18.12.15 14:58

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen