Trepte ce duc la iubirea spirituală (prema) / Șradha + mp3

 Link - audiție directă - File Audio (MP3) :

https://soundcloud.com/anadi-690413376/trepte-ce-duc-la-prema-01

Download File Audio (MP3):

https://www.dropbox.com/s/ovjk6brr3564cuo/Trepte%20la%20Prema-01-%C8%99radha.MP3?dl=0

Stagiile care duc la apariţia iubirii divine - Prema I

Există multe stagii care duc la manifestarea iubirii divine, prema.
Dintre acestea, vor fi descrise cele care sunt cele mai faimoase în scripturi. Bhagavad-vimukha-jiva, sau cei care sunt întorşi cu faţa de la Dumnezeu - Bhagavan, dintr-un timp fără de început, au căzut în vârtejul fără de limite al oceanului de netrecut al existenţei materiale şi astfel migrează de colo colo.
Când prin mila specială a lui Bhagavan existenţa materială a fiinţei (jiva) începe să să se apropie de sfârşit, atunci ea obţine asocierea devoţilor puri ai Domnului.

Atunci, în compania lui sadhu (persoana sfântă ), el obţine extraordinarul noroc
de a asculta din gura acestuia scrierile spirituale, care vorbesc despre trei feluri de glorii:
ale devţilor puri - bhaktas,
ale serviciului devoţional pur - bhakti şi
ale Domnului - Bhagavan.

Srila Rupa Gosvami spune în Bhakti Rasamrita Sindhu:

adau sraddha tatah sadhu sango ’tha bhajana-kriya
tato ’nartha-nivrittih syat tato nistha rucis tatah
athasaktis tato bhavas tatah premabhyudancati
sadhakanam ayam premnah pradurbhave bhavet krama˙


La început e încrederea -adau sraddha-
După aceea (stagiul) asocierii cu sfinţii - tatah sadhu sango-
După aceea activitatea de curăţire (externă şi internă ) prin venerarea Domnului -’tha bhajana-kriya-
După aceea este (stagiul) îndepărtării ataşamentelor nedorite -tato ’nartha-nivrittih syat
După aceea (stadiul) fermităţii -tato nistha (în care bhajanul nu mai este tulburat de anarthas)
După aceea stagiul atingerii gustului pentru bhajan şi obiectele spirituale- Radha-Krishna -rucis tatah
şi desigur ataşamentul spiritual (pentru Domnul şi asociaţii Săi) -athasaktis
După aceea (stagiul) începutului iubirii divine -tato bhavas
După aceea apare iubirea divină -tatah premabhyudancati
Aceasta are fi - bhavet- secvenţa -krama- prin care iubirea divină -ayam premnah apare în devotul practicant -pradurbhave sadhakanam.

Această descriere scripturală a evoluţiei spre iubirea divină prema este de fapt o descriere a dezvoltării dorinţei fără de compromis a devotului pentru prezenţa Domnului. Începutul acestei dorinţe este încrederea - sraddha - că prezenţa Domnului poate fi atinsă, această încredere creşte treptat şi se transformă în prema (shrada fiind de fapt cea mai mică particolă de prema).
Acea dorinţă apara asemenea răsăritului soarelui iubirii divine.
Aşa cum soarele ce răsare, revelează lumea din jurul nostru, la fel şi soarele iubirii divine îl revelează pe Krişna. 

Stadii care duc la apariţia iubirii divine - Încrederea I

1. Fără încredere transcendentală nu există fericire

Primul stadiu care duce la apariţia iubirii divine - prema, aşa cum este descris în Bhakti-rasamRta-sindhu (1.4.15–16), este
Şraddha – Încrederea transcendentală

Şri Krişna spune în Bhagavad-gītā 4.40:

ajñaś cāśraddadhānaś ca
saḿśayātmā vinaśyati
nāyaḿ loko 'sti na paro
na sukhaḿ saḿśayātmanaḥ


Cel care nu are cunoaştere transcendentală -ajñaḥ- şi în mod corespunzător nu are incredere transcendentală -ca aśraddadhānaḥ şi are îndoieli -ca saḿśaya- este cel ce vătămează sufletul -ātmā vinaśyati.
O persoană îndoielnică -saḿśayātmanah- nu atinge fericirea - na sukhaḿ- nici în lumea aceasta -nāyaḿ loko- nici în următoarea -na paro.

2. Două tipuri de încredere: în Yoga și cea lumească

Şri Krishna spune în Bhagavad-gita 3.3 că în această lume există două tipuri de încredere:

śrī-bhagavān uvāca
loke 'smin dvi-vidhā niṣṭhā / purā proktā mayānagha
jñāna-yogena sāńkhyānāḿ / karma-yogena yoginām


Domnul Suprem spuse: O cel fără de păcat, în această lume -loke 'smin- există două feluri de încredere:
- in jñāna-yogena – yoga cunoaşterii, ai filozofilor sankhya - sāńkhyānāḿ şi
- in karma-yogena – activitatea conform dharmei, a datoriilor ocupaţionale conform clasei sociale şi ordinului sacral ale lumii vedice.

Dar mai târziu Domnul spune că trebuie să renunţi la orice încredere lumească, incluzând cea în executarea datoriilor ocupaţionale prescrise:

sarva-dharmān parityajya / mām ekaḿ śaraṇaḿ vraja
ahaḿ tvāḿ sarva-pāpebhyo / mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

(Bhagavad-gita 18.66)

Renunţă la orice fel de datorie legată de această lume - sarva-dharmān parityajya,
Ia-mă pe Mine ca singurul adăpost - mām ekaḿ śaraṇaḿ vraja
Nu-ţi face griji - mā śucaḥ
Eu te voi mântui (elibera) - ahaḿ tvāḿ mokṣayiṣyāmi
de toate reacţiunile păcătoase (ale faptelor tale) - sarva-pāpebhyo

3. Încrederea transcendentală duce la cunoașterea transcendentală care duce la pacea interioară

În ceea ce priveşte încrederea Şri Krişna mai spune Bhagavad-gita 4.39:

śraddhāvān labhate jñānaḿ
tat-paraḥ saḿyatendriyaḥ
jñānaḿ labdhvā parāḿ śāntim
acireṇādhigacchati


O persoană care are încredere transcendentală -śraddhā-vān- atinge -labhate- cunoaşterea transcendentală -jñānam tat-paraḥ- şi îşi controlează simţurile -saḿyatendriyaḥ
Realizând cunoaşterea transcendentală -jñānaḿ labdhvā- el atinge -adhigacchati- foarte curând -acireṇa- pacea transcendentală-parāḿ śāntim.

Doar atingerea lui shanti – pacea transcendentală este obţinută din încrederea - shraddha care rezultă din asocierea cu jnani sadhus.
Cel ce se asociază cu bhakti sadhus atinge nu numai shanti ci şi iubirea divină -prema- pentru că Domnul Cel Atoate Atrăgător, şi serviciu transcendental pentru Acesta - bhakti.

4. Cauza încrederii transcendentale

Dar de unde vine această încredere, care este primul stagiu care duce la iubirea divină– prema?
Din executarea unei mair cantităţi de activităţi pioase eterne – sukriti, care sunt legate de serviciul devoţional pentru Domnul, în vieţile anterioare, aşa cum este confirmat în Brihan-naradiya Puran (4.33)

bhaktis tu bhagavad-bhakta sangena parijayate
sat-sanga-prapyate pumbhih sukritaih purva-sancitai


Serviciul devoţional – bhaktis – se obţine -parijAyate
prin asociere – sangena cu devoţii puri ai Domnului - bhagavad-bhakta,
dar – tu – asocierea transcendentală –sat sanga poate fi atinsă – prapyate
de către fiinţele umane – pumbhih prin vasta accumulare sancitai
de activităţi pioase transcendentale – sukritaih (din vieți) anterioarepurva.

Aceste sukriti care dau naştere associerii cu sfinţii (sadhu-sanga) rezultă în urma asocierii cu
1. devoţii Domnului
2. zilele sfinte - ca Ekadaşi, Janmaştami, Gaura-purnim şi alte ocazii care dau unei atitudini sfinte
3. Obiecte devoţionale – ca vederea şi atingerea plantei Tulasi, onorarea mâncării oferite Domnului - maha-prasad; etc.
4. lLocuri devoţionale sfinte – ca templele, Şri Vrindavana şi alte locuri sfinte, care sunt conectate cu Domnul Suprem, sau râuri sfinte ca Gangele sau Yamuna.

Când aceste activităţi sunt executatea fără a le înţelege semnificaţia transcendentală, ele se numesc sukriti. Când, toztuşi, aceate activităţi sunt exectuate în asocierea devoţilor şi în deplină cunoaştere a măreţiei lor, ele devine activităţi devoţionale – bhakti sadhan. 

17.12.15 19:14

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie)

Die Datenschuterklärung und die AGB habe ich gelesen, verstanden und akzeptiere sie. (Pflicht Angabe)


 Smileys einfügen